24 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศ กทม.วันนี้อยู่ในระดับปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/Iksexgy

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 39-65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคำแนะนำในการปฏิบัติตน ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่มีมลพิษทางอากาศสูง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ขณะอยู่กลางแจ้ง.-สำนักข่าวไทย